Obnova članarine

Pripravni članovi

Pripravni članovi NUNS-a su studenti koji se bave ili nameravaju da se bave novinarstvom.

Redovni članovi

Redovni  članovi NUNS-a su novinari i drugi medijski radnici štampanih, elektronskih i novih medija, novinskih agencija, nezavisno od radnog statusa.

Pridruženi članovi

Pridruženi članovi NUNS-a su strani državljani, novinari i drugi medijski radnici koji izveštavaju iz Srbije ili rade za medije u Srbiji, kao i državljani Srbije koji u drugim zemljama rade ili sarađuju s medijima na srpskom i drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Srbiji.

Počasni članovi

Počasni članovi NUNS-a su istaknuti pojedinci koji rade u domaćim i stranim medijskim organizacijama, nevladinim i vladinim organizacijama i udruženjima građana, univerzitetima, privrednim društvima, diplomatskim predstavništvima kao i u kulturnim i sportskim institucijama, koji svojim delovanjem doprinose ostvarenju ciljeva NUNS-a, a što konstatuje Komisija za prijem novih članova i prestanak članstva.

Međunarodna legitimacija bez futrole

Za dobijanje članske karte Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists) dovoljno je da imate overenu legitimaciju NUNS-a kao redovni clan.

Međunarodna legitimacija sa futrolom

Za dobijanje članske karte Međunarodne federacije novinara (International Federation of Journalists) dovoljno je da imate overenu legitimaciju NUNS-a kao redovni clan.