Donacija

Uslovi korišćenja

Donacije

Poslovanje sajta nuns.rs, donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, pozitivnim i važećim Zakonima Republike Srbije . Za sve eventualne sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

1.1. Donatori

Uplate donacija mogu izvršiti sva zainteresovana pravna i fizička lica bez obzira da li se radi ili ne o rezidentima Republike Srbije.

1.2. Doniranje

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Centra za istraživačko novinarstvo – Fondacija (NUNS).

1.3.1. Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kartice. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Minimalan iznos donacije je 500,00 RSD  za jednokratne donacije, odnosno 200,00 RSD (definisacemo tacan iznos) za mesečne donacije. Na donacije se ne obračunava PDV niti bilo koja druga vrsta poreza shodno odredbi člana 7 Zakona o zadužbinama i fondacijama.

1.3.2. Pregled uplatnice, potvrda uplatnice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa donacijom.

Potvrdom narudžbenice donator vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

NUNS ima pravo provere svih dokumenata kod nadležnih institucija i organa. Svu odgovornost za ispravnost i autentičnost podataka koji se koriste prilikom realizovanja uplate i uplate donacije snosi donator koji uplatu vrši. Falsifikovanje, izmena i zloupotreba ovih dokumenata je krivično delo. U slučaju zloupotrebe NUNS će omogućiti uvid u podatke korisnika nadležnim državnim organima.

Sve podatke donatora prikupljene putem prijavnog formulara, popnjavanjem Narudžbenice(Uplatnice) NUNS će čuvati u dobroj nameri i neće ih ustupati drugim licima osim nadležnim državnim organima u slučaju zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata.

Podaci o platnoj kartici koje donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Monri Payments i Banci Intesa Beograd. NUNS ni u jednoj fazi doniranja nema pristup podacima o donatorovoj platnoj kartici.

1.4. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije .

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.5. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator može izvršiti reklamaciju na email adresu: [email protected].

1.6. Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu [email protected] ili poštom na adresu Resavska 28, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Donator će biti kontaktiran od strane NUNSa u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će NUNS moći da isplati donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja što znači da će banka na zahtev NUNSa obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.


Zaštita privatnosti

NUNS se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. NUNS prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi zaposleni i saradnici NUNSa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

NUNS se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od NUNSa, a NUNS je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.


Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je NUNSa i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti NUNSa.


Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija uplatioca članarine i NUNS-a se odvija se putem emaila na adresu [email protected] .

 
Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. NUNS zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.nuns.rs.

Politika privatnosti

Centar za istraživačko novinarstvo – Fondacija sa adresom u Resavskoj 28, 11000 Beograd, email adresa [email protected] (u nastavku: NUNS) obrađuje vaše podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

NUNS prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona).

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i ponude novih sadržaja i usluga. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i saradnici NUNSa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

NUNS ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe.

NUNS čuva vaše podatke tokom tokom trajanja usluge. NUNS ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. NUNS vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. NUNS ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem NUNSa, Resavska 28, 11000, Beograd, [email protected].

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na [email protected] ili telefonom na 011 3408 900.